Origami szakkör A hajtogatás művészete nem csak egyszerű gyerekjáték, hanem az óvodás és kisiskolás korban rendkívül hatékonyan fejleszti a gyerekeket: A kézügyesség –finommozgás (hajtogatás, nyírás, ragasztás, színezés, stb. kihat az írás fejlődésére is) fejleszti az ujjak és a kézfej izomzatát, összehangolja a szem és a kéz munkáját. A jobb és a bal agyfélteke összehangolódását segíti azáltal, hogy mindkét kéz használatban van ( tanulási-, hallási-, mozgás érzékelés, észlelés=percepció, szem-kéz, fül-kéz, koordináció- a látó-, halló- és mozgási csatornák összehangolása - keresztcsatornák - intermodalitás). Segíti a tájékozódást az irányok észlelésével(bal-jobb, lent-fent, alsó-felső, stb.) ezáltal játszva fejleszti a vizuális készséget, térérzéket. Sok embernek nehézséget jelent az origami elsajátítása a vizuális készség hiánya miatt. Mindezt együttesen a rajz és íráskészség kialakulását nagyban támogatják. Az origami óvodai tevékenységekben nem véletlen, hanem tudatos és megfontolt. Fontos tehát minél előbb elkezdeni. Muzsika hangja: Érzelmi élménynyújtás, a zene iránti érdeklődés felkeltése, a zenei képességek fejlesztése mellett gátlásoldás. A zenei nevelés, hatással van a testi, szellemi fejlődésre, gazdagítja a gyermek érzelem világát, hozzájárul a személyiség sokoldalú fejlődéséhez. Cél a testi-lelki harmónia alakítása. Cseppmozgó mozgásfejlesztés Egyre több az olyan gyermek, akinél az anyanyelvi fejlődés és/vagy a mozgásügyesség fejlődése késve indult meg időben vagy pontatlanul fejlődött. Már óvodás korban is lemaradhat társaitól. Az alapozó torna olyan készségfejlesztő torna, mely az idegrendszer fejlesztésére is szolgál, és különböző mozgásformákon keresztül valósul meg. Képességfejlesztő sakk szakkör Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg- és adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával (minimum a saját és az ellenfél szempontjából) válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a holisztikus, vizuális információkra épülő gondolkodás térnyerésével háttérbe szoruló logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni. Szülői igény szerint: Úszás Gyermektánc oktatás Fitt móka zenés játékos mozgás Mindlab - Gondolkodást fejlesztő játékprogram 1025 Budapest Cseppkő u. 74. Tel: 06-70-624-6207